דילוג לתוכן העיקרי

קבר את מתו בחוה"מ, האם פטור מהנחת תפילין ביום הראשון לאבלו?

כיצד ניתן לדחות מצוה דאורייתא (תפילין) מפני חיוב דרבנן (אבלות שלא מיד לאחר יום מיתה)?

האם אי הנחת תפילין ביום ראשון לאבל הינה בגדר פטור או איסור המחייב הוראה לאבל לחלוץ את תפיליו אם הניח?

כשם שתקנו חכמי ישראל ב"שב ואל תעשה" בדיני השופר והלולב בשבת, כך תקנו שלא להניח תפילין מחמת העוצמה המירבית ביום הראשון לאבל.