האם יוצאים ידי חובת מצוה בכובאנה שנעשתה מקמח מצה שמורה?

היש הבדל בין קמח מחיטים שנשמרו משעת קצירה לבין קמח שנעשה מכתישת מצה שמורה?
האם ניתן לצאת ידי חובת מצת מצוה גם בכובאנה שברכתה בורא מיני מזונות?
האם הכובאנה נחשבת פת למרות שהיא כמבושלת בקדרה?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪