דילוג לתוכן העיקרי

פורים שחל במוצאי שבת, האם יקדימו קריאת המגילה לפני הבדלה?

האם יש הבדל בדין קריאת המגילה לפני ההבדלה או לאחר ההבדלה?

כיצד מומלץ להיערך בימינו לקריאת המגילה במוצ"ש בבית הכנסת ע"מ להימנע מחילול השבת?

האם המגילה נחשבת למוקצה בשבת וא"כ לא ניתן לטלטלה בשבת?