דילוג לתוכן העיקרי

קטן האומר "הנרות הללו", האם מוציא את הבוגרים ידי חובת ברכות החנוכה?

מהו מקור אמירה זו שלא נזכרה בתלמודים ולא ברי"ף והרמב"ם ואף לא אצל חכמי אשכנז הראשונים?

מתי, אם כן, התחיל מנהג אמירת "הנרות הללו" ומהיכן נתפשט לשאר קהילות ישראל?