דילוג לתוכן העיקרי

תינוק שנולד לשמונה חודשים, האם נחשב כמת ואין מחללים עליו השבת ואף לא למולו ביום השבת?

הרמב"ם פסק שאין לטלטל אותו בשבת למרות שרוח חיים באפיו מפני שנחשב כמת, מה עומד מאחורי פסיקה זו?

האם השתנו הטבעים מאז ועד היום או נשתנו התיאוריות המדעיות בנושא "תינוק שנולד לשמונה"?

האם קביעת הלכה על בסיס תיאוריות מדעיות מעודכנות אינה רצויה כאשר היא לכאורה עוקרת דין התלמוד?