דילוג לתוכן העיקרי

מנהגי הוידוי, הכפרות והמלקות בערב יום הכיפורים, כיצד נהגו יהודי תימן?

מתי יש לומר הוידוי של תפילת מנחה ערב יוה"כ, האם בתפילת הלחש או גם בחזרת הש"ץ?
מנהג הכפרות, כיצד נהגו האשכנזים והספרדים והאם מנהג זה נתקבל גם ע"י יהודי תימן?
מנהג המלקות לפני כניסת יום הכיפורים על מה ולמה, ואילו בעיות הלכתיות עלולות להתעורר במנהג זה?