היושב בסוכה גדולה במקום חשוף מסכך, האם יצא ידי חובתו?

האם ישנה חובה לישב דווקא מתחת לסכך או אפילו במקום שאין רצף סכך?

באילו מצבים פוסל אויר (אי רצף של סכך) את הסוכה ובאילו מצבים תישאר הסוכה כשרה למרות האויר?

מה המבחן הקובע לכשרות הסוכה שהסכך שעליה דליל וישנם מקומות חשופים (אויר) ללא סכך?

תגיות: 
תאריך: 
15/09/09 כ"ו אלול התשס"ט
x

Audio Playlist