גג מרפסת העשוי מחגורות בטון, כיצד ניתן להכשירו לסוכה?

באילו תנאים לא יפסלו חגורות הבטון הפנימיות את הסוכה ויהיה אף רשאי לשבת או לישן תחתיה?

סוכה ארוכה וצרה שחגורת הבטון רחבה מעל 32 ס"מ, מי יוצא ידי חובת המצוה האדם או השולחן?

סוכה קטנה (שבעה טפחים X שבעה טפחים) שיש באמצע חגורת בטון שרחבה 20 ס"מ, האם רשאי לשבת או לישן תחתיה?

תגיות: 
תאריך: 
14/09/09 כ"ה אלול התשס"ט
x

Audio Playlist