דילוג לתוכן העיקרי

היש נסיבות להתיר שחייה בשבת?

למה התכוונו חז"ל בגזירה: "שמא יתקן חבית של שייטין", האם לייצור כלי שיט או הכשרתו לשחייה אפילו בפעולה קלה?
האם ישנו הבדל בין שחייה בים, שחייה בנהר או שחייה בבריכה שבחצר? ובאילו נסיבות לא החילו חכמי ישראל את הגזירה בשחייה בבריכה?
לדעת המתירים שחייה בשבת בנסיבות מסוימות, מה עם החשש מאיסורים נוספים כגון: התעמלות, כיבוס, סחיטה ותלישת שיער?