חזרו מבית הקברות מבעוד יום, האם האבלים פטורים מהנחת תפילין למחרת היום?

הלכה היא: אבל ביום הראשון אסור להניח תפילין , מהי הגדרת יום ראשון לאבלות מבחינת הלכה זו?

נקבר בחול המועד והתחילו אבילות לאחר חוה"מ, האם יניחו תפילין ביום הראשון היות והינו מופלג מיום הקבורה?

נקבר יום לאחר המיתה, האם בגלל שיום קבורה נדחה והרי היא אבלות מדרבנן תידחה מפני חובת הנחת תפילין מדאורייתא?

תאריך: 
06/07/09 י"ד תמוז התשס"ט
x

Audio Playlist