האם עיסוק בניכיון שיקים מותר למרות שיש חשש לאיסור רבית?

באילו תנאים יחשב עיסוק זה כמקח וממכר ובאילו תנאים יחשב כעיסקת הלוואה?

האם ניתן להשוות עיסקה זו לרכישת סחורה כלשהי בערכים מוזלים ע"מ למוכרה בריווח?

האם מותר להזדקק לכל גורמי הגביה כולל הוצל"פ ע"מ לגבות כספים מחייבים המתחמקים מלפרוע חובם לו?

תאריך: 
05/07/09 י"ג תמוז התשס"ט
x

Audio Playlist