האם ישנה פגיעה בקדושת ס"ת המיטלטל ממקום למקום לפי צרכי הקריאה של הציבור?

ומה יעשו בבית האבל, האם על האבלים והמנחמים ללכת אל בית הכנסת ע"מ לשמוע קריאת ס"ת?

האם ישנן נסיבות שלכאורה אין זה מכבודו של ס"ת להביאו לשם קריאה בציבור, כגון לחבושים בבית סוהר?

למחמירים שלא לטלטל ס"ת למקומות שצריכים לו כיצד זה עולה בקנה אחד עם התכלית של מצוות הקריאה בס"ת?

תאריך: 
01/07/09 ט' תמוז התשס"ט
x

Audio Playlist