הפגנות נגד חילול שבת-בעד או נגד?

האם חובת התוכחה חלה גם בנסיבות אלו או שעלול להיווצר מצב ש"יצא שכרו בהפסדו"?
האם למרות חילולי השבת הנגרמים עקב ההפגנות אין לוותר על המסר לחברה החילונית שיש גבול לרמיסת השבת?
מה היתה תגובתו של הרב קאפח זצ"ל כאשר פנו אליו בנושא זה ומהם דרכי המחאה שיש לנקוט כנגד תופעה מבישה זו?

תאריך: 
09/06/09 י"ז סיון התשס"ט
x

Audio Playlist