האם מותר להניח עציצים מתחת למזגן של השכן למרות שהינם מושקים בשבת ממי המזגן?

האם יש במקרה שכזה דין שבעל העציצים מסייע בידי עוברי עבירה השכן מחלל השבת?
האם מותר לאדם להניח לכתחילה עציציו מתחת למזגן שלו המופעל בשבת באופן מתוכנת על ידי "שעון שבת"?
האם יש לאסור זאת משום קנס על בעל העציצים היות והוא נהנה מחילול השבת שעושה השכן בשבילו?

תאריך: 
08/06/09 ט"ז סיון התשס"ט
x

Audio Playlist