דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי לכתחילה להבדיל על חמר מדינה או רק כשאין לו יין או כאשר היין מצערו?

באיזה מקרה ניתן להגדיר שכר כחמר מדינה ויהיה ראוי להבדלה במקום יין?

הישנם מצבים שיש להעדיף מדין מצווה מן המובחר את ההבדלה על היין?

היש להתחשב גם בצערו של האדם מן היין ולפטור אותו מגדר דוחק מהמצווה לכתחילה להבדיל על היין?