מה נשתנתה ברכת החמה מברכת הלבנה?

האם ישנה עדיפות ודינים מיוחדים לברכת החמה ביחס לשאר ברכות הרואה את הים, הברקים וכד'?

אילו מסרים רצו חכמי ישראל להעביר אלינו באמצעות ברכת הלבנה שדיניה שונים משאר ברכות הרואה?

היש מקום למעמד המיוחד של ברוב עם מול החמה והאם יש לחשוש לסיכון של עבודת החמה ח"ו?

תאריך: 
23/03/09 כ"ז אדר התשס"ט
x

Audio Playlist