היש לברך שהחיינו על מצוות בדיקת חמץ החוזרת מידי שנה בשנה?

מה נשתנה דין מצווה זו שהינה מדברי סופרים מדין שאר המצוות המחייבות בברכת שהחיינו?

מדוע אין מברכים שהחיינו על מצוות ספירת העומר, אמירת הלל בחנוכה, הגדה בפסח למרות שהינן חוזרות כל שנה?

מדוע יש לברך שהחיינו על מצוות קריאת המגילה ושמיעת קול שופר למרות שלכאורה אין בהן מעשה?

תאריך: 
22/03/09 כ"ו אדר התשס"ט
x

Audio Playlist