לא אמר "רצה והחליצנו" בברהמ"ז בסעודה שלישית, האם יחזור על הברכה?

מה מעמדה של סעודה שלישית, האם כמו דין סעודות האחרות של שבת או שיש להשוותה לדיני ר"ח שאין צריך לחזור?

ומה יהא דינו של יהודי ששכח ברכה זו בסעודה רביעית או חמישית בשבת?

באלו נסיבות לא יחזור ויברך לראש הברכה לפי דעת השו"ע בגלל החשש לסב"ל?

תגיות: 
תאריך: 
16/02/09 כ"ב שבט התשס"ט
x

Audio Playlist