המנדבים אחרים למטרות צדקה, היש מעילה בכספים שמחזיקים טרם מסירתם לגבאים?

היש הבדל בדין כשמדובר בשימוש עצמי או בהלוואת כספים אלו לאחרים?

האם כסף שהגיע לאנשים אלו דינו ככסף שהגיע לגבאי הצדקה אשר זוכה לעניים ואינו רשאי לעשות בו שימוש אחר?

כיצד ינהג הגבאי ע"מ להתרחק מהחשד ומה ניתן לעשות נגד גבאי החשוד על שימוש בכספים אלו למטרות אחרות?

תאריך: 
15/02/09 כ"א שבט התשס"ט
x

Audio Playlist