דילוג לתוכן העיקרי

טפו טפו טפו', האם מתאים ליהודי להאמין בכוחות עלומים המשפיעים מבלעדי הקב"ה?

מה מסתתר מאחורי אימרה זו המקובלת אפילו בחוגי יהודים משכילים הרחוקים מתורת ישראל ומדוע לא לומר: בעזרת ה'?

כיצד יש להתייחס למימרות: 'אל יפתח פיו לשטן' או 'ברית כרותה לשפתים' ומדוע התעלם מהם הרמב"ם?

איך ניתן להסביר את מושג האמונה בהשגחה הפרטית מול האזכורים של מימרות אלו ע"י חכמי ישראל בתלמוד הבבלי?