דילוג לתוכן העיקרי

כיצד יש להתיחס לתפילין של רפורמים, האם מותרים לשימוש מצוה?

ומה יהיה הדין אם התפילין השייכים לרפורמים נרכשו מגורם כשר?

הלכה היא: ס"ת שכתבו מין ישרף ושכתבו גוי יגנז, מהי הגדרת ההלכה ל"מין" והאם ריפורמים נכללים בהגדרה זו?

ומה דינו של ס"ת שכתבו כופר בתורה, האם יש להתייחס אליו כ"מין" או מעמדו שונה ויאסר לשרוף אותו ס"ת?