דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להוריד באינטרנט תוכנה כחלק ממאבק במונופולים?

מהם הגדרים של פגיעה בזכויות הקנין, האם אסור לצלם גם דפים בודדים לשימוש האישי?

האם בנסיבות מסוימות מותר לפוסקי ההלכה להתערב בחיי המסחר ולהורות הוראות שמשמעותם פגיעה בעסקים?

באילו תנאים ניתן יהיה לשקול מתן היתר לדבר למרות שזה נראה לכאורה כגניבה?