דילוג לתוכן העיקרי

האם כתובת קעקע על הזרוע מעכבת הנחת תפילין?

האם זה תלוי בסוג כתובת הקעקע (זימתי, אלילי ואחרים) ובמיקומו על חלקי גוף שונים כולל אזורים מוצנעים?

האם מותר להניח תפילין ביד האחרת הנקייה מכתובת הקעקע?

הניתן להשוות לכאורה את מצוות ברית המילה בגופו של הזכר לנוהג האלילי של קעקוע צורות על גופם של בני אדם?

מה ניתן לעשות ע"מ לצמצם את הרהורי עבירה המתעוררים כאשר רואים כתובות אלו בבואו להניח תפילין?