האם מותר לכבד הזולת בדבר מאכל או שתיה כאשר ידוע שלא יברך?

הלכה היא שאסור להגיש לאורחים מאכל המחייב נט"י אם ידוע שלא יטלו ידיהם, האם ניתן ללמוד מהלכה זו לשאלתנו?
מהם גדרי האיסור "לפני עיור לא תתן מכשול", האם המקרה שלנו נכלל בגדר איסור זה?
האם יש להקפיד על עני ולהמנע מלספק לו מזון כצדקה, אם ידוע שלא יברך?

תגיות: 
תאריך: 
18/08/08 י"ז אב התשס"ח
x

Audio Playlist