לעיסת מסטיק-ברכתו? האם מותר ביום צום? חבות בנזק להולכי ברה"ר?

האם נדון בדיני ברכות כענין "עיקר וטפל"?

לענין ימי צום, האם דווקא כאשר מכיל סוכר והאם תלוי בדרגת חומרת התעניות?

מסטיק שהודבק ברשות הרבים-הנחשב כמזיק מסוג "בור" וחייב בדיני ממונות או לפחות בדיני שמים?

תאריך: 
17/08/08 ט"ז אב התשס"ח
x

Audio Playlist