האם הרמב"ם העדיף את האליטיסטים ובז להמונים?

כיצד התייחס רבינו הרמב"ם למנהגים בתר-תלמודיים שנתפשטו ע"י המון העם?
כנגד מי כיוון הרמב"ם את חיצי בקורתו במיוחד בהקדמתו לספר "מורה הנבוכים"?
מה ניתן ללמוד בימינו מדרכו זו של הרמב"ם?

תאריך: 
13/05/08 ח' אייר התשס"ח
x

Audio Playlist