באלו מצבים מותר לאשה להפיל את עוברה?

הבאת ילדים לעולם - זכות מהבורא או רשות עפ"י צורך אנושי?
הפלה לאור ההלכה - רצח או שפיכות דמים? האם יש להתחשב במניעים כלכליים או סוציאליים להיתר הפלה?
האם תותר הפלה בכל מקרה של גילוי מום בעובר?

תגיות: 
תאריך: 
14/05/08 ט' אייר התשס"ח
x

Audio Playlist