דילוג לתוכן העיקרי

האם אסור לגבר לבצע תקון קוסמטי ע"י גילוח שער שבין גבותיו?

כנ"ל לגבי פעולות אחרות - צביעת שיער או הזקן, מריחת קרם על הפנים וכד'?

האם בכל מקרה זה נכלל בגדר: "לא ילבש גבר שמלת אשה"?

מדוע רבינו הרמב"ם ומרן השו"ע כללו איסורים אלו במסגרת איסורי עבודה זרה?