דילוג לתוכן העיקרי

שכח ולא הבדיל – האם מותר לאכול הכרפס לפני הבדלה?

מחד אסור לטעום מאומה לפני הבדלה ומאידך לשיטתם אינו יכול להוסיף בליל הסדר כוס נוסף בברכה?
מדוע אין מסתפקין בברכה אחת על כל הכוסות כמו במצוות אחרות (שחיטה, בדיקת חמץ ועוד)?
כיצד, אם כן, ניתן להתמודד הלכתית עם דילמה זו באופן שיתאים לכל השיטות (רמב"ם / מרן / רמ"א) ?