מי שיצא י"ח וחוזר וקורא המגילה לאשתו ובני ביתו - האם חוזר על הברכות כולל שהחיינו?

עקרונית - האם אדם רשאי לברך שהחיינו עבור אחר. לדוגמה: הבונה מעקה לאחר - מי מברך, בעל הבית או הבונה בפועל?

תאריך: 
05/03/08 כ"ח אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist