איברים ביוניים בשבת בהלכה [דין נכה בכסא גלגלים במקום שאין בו ערוב]

x

Audio Playlist