איברים תותבים וביוניים בהלכה - חלק א

לענין שבת: גמרא שבת, סה, א – סו, א רבינו, הל' שבת
לעניין מצוות והכשר מצוות: סוכה, לז, א, - נטילת לולב. יבמות, קא, קג, קה - חליצה

תגיות: 
תאריך: 
19/02/16 ט' אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist