הכנס השנתי העולמי ה-29 לדיני ממונות ומשפט עברי מושבים א-ב


יום רביעי י' שבט (2020.2.5)
 10:00-11:00 | ראשון מושב
יו"ר: הרב רואי מרגלית, ר"מ בישיבת בית אל
20:10-00:10 הרב ד"ר דוד מישלוב, ממייסדי ומנהלי 'פורום הרבנים' | דרכי אכיפת התחייבות לסודיות בקבוצות דיון באינטרנט
40:10-20:10 הרב רון אל אהרון, אב"ד נתיבות ורב קהילת שבזי באר שבע | דין מי שפרע ומחוסר אמנה ברשתות החברתיות
00:11-40:10 הרב מנשה מלכה, רב הישוב מלילות, ראש ישיבת 'שומרי הקודש' ואב"ד לממונות | הכלים העומדים לרשות ביה"ד בתביעה
להוצאת דיבה בתקשורת המודרנית

 11:00-12:00 | שני מושב
יו"ר: עו"ד משה פרסיק
20:11-00:11 הרב ישועה רטבי, דיין בבה"ד 'ארץ חמדה- גזית' ירושלים, ובביה"ד מצפה יריחו מטעם 'איגוד בתי הדין לממונות' | פרסום
מידע אישי או ביקורת שלילית ברשתות חברתיות.
40:11-20:11 הרב ירמיה מנחם כהן, אב"ד פאריז | ציווי הבעל לכתיבת גט לאשתו על ידי מדיה חזותית
00:12-40:11 פרופ' עו"ד אבי וינרוט | שיימינג (ביוש)- היקף הנזק

"הרב ד""ר רצון ערוסי", הרב רואי מרגלית, "הרב ד""ר דוד מישלוב", הרב רון אל אהרון, הרב מנשה מלכה, עוד משה פרסיק, הרב ישועה רטבי, הרב ירמיהו מנחם כהן, פרופ עוד אבי וינרוט

תאריך: 
06/02/20 י"א שבט התש"פ
x

Audio Playlist