מצוות התפילין בהלכה

לסדר "והיו לטוטפות בין עיניך" פרשת בא תש''פ מקורות: מנחות לד, א ואילך ברכות כג, ב; כד, א; כה, ב; לה, א רבנו, הל' תפילין

תגיות: 
תאריך: 
31/01/20 ה' שבט התש"פ
x

Audio Playlist