דיני ערלה - חלק א

יום הששי, כ"ד שבט תשע"ח 9.2.18
מקורות: משנה, מסכת ערלה. רבינו, הל' מעשר שני ונטע רבעי והל' מאכלות אסורות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪