דיני ערלה - חלק א

יום הששי, כ"ד שבט תשע"ח 9.2.18
מקורות: משנה, מסכת ערלה. רבינו, הל' מעשר שני ונטע רבעי והל' מאכלות אסורות.

תאריך: 
09/02/18 כ"ג שבט התשע"ח
x

Audio Playlist