דילוג לתוכן העיקרי

דיני ערלה והפרשת חלה - המשך

יום ששי, א' אדר תשע"ח 16.2.18
מקורות: משנה מסכת ערלה. רבינו, הל' מעשר שני ונטע רבעי והל' מאכלות אסורות.

דיני ערלה - חלק א