דיני ברכת האילנות

יום הששי, שושן פורים, ט"ו אדר התשע"ח 2.3.18:
מקורות: גמרא ברכות מג ע''ב
רבינו ברכות פרק י' הלכה יג

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪