איסור חמץ חוזר וניעור, אירוח בפסח אצל הנוהג להתיר חוזר וניעור

יום הששי, שושן פורים, ט"ו אדר התשע"ח 2.3.18:
מקורות:  גמרא פסחים
שו''ע סימן תמז סעיף ד
רמב''ם חמץ ומצה פ''א הלכה ה

תגיות: 
תאריך: 
02/03/18 י"ד אדר התשע"ח
x

Audio Playlist