גידולי מים הלכה למעשה

ברכות, תרו"מ, שביעית, שבת מקורות: גמרא, ברכות, מ, ב; מז, ב גטין, ז, ב הרמב"ם, הל' ברכות, שבת ותרו"מ

תאריך: 
25/01/19 י"ח שבט התשע"ט
x

Audio Playlist