למה נישק ראש הישיבה את ראשו של הרב ערוסי?

למה נישק ראש הישיבה את ראשו של הרב ערוסי? מה ענה הרב ערוסי שככשאלו אותו בצעירותו מה ירצה להיות כשיהיה גדול? מה גרם לו להתגייס להרמת קרנו של המשפט העיברי בישראל? מתוך כנס דיני ממונות ומשפט עיברי ה-28

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪