ובחוקותיהם לא תלכו

מקורות: גמרא, סנהדרין, נב, ב
ע"ז, יא, א
רמב"ם הלכות ע"ז

איסור ההזדקקות לאסטרולוגיה

מקורות: גמרא, פסחים, קיג, ב
סנהדרין, סה, ב
רבינו, פיהמ"ש ע"ז, ד, ז והל' ע"ז

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪