דיני ברכות על נסים שנעשו לישראל

נס פרטי
הגומל ותפילת הדרך

מקורות: גמרא, ברכות, כט, ב
נד, א – נד, ב
רבינו, הל' ברכות

תגיות: 
תאריך: 
07/12/18 כ"ח כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist