דיני ברכות על נסים שנעשו לישראל

נס פרטי
הגומל ותפילת הדרך

מקורות: גמרא, ברכות, כט, ב
נד, א – נד, ב
רבינו, הל' ברכות

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪