יחסם של חז"ל למאמיני אמונות עממיות - סוגיית הזוגות

הסוגייה נלמדה במעמד הקבלת פני רבו פסח התשע"ח
מקורות: פסחים דף יט עמוד ב

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪