דילוג לתוכן העיקרי

יחסם של חז"ל למאמיני אמונות עממיות - סוגיית הזוגות

הסוגייה נלמדה במעמד הקבלת פני רבו פסח התשע"ח
האם וכיצד יש לדחות אמונות עממיות?
מקורות: פסחים דף יט עמוד ב