מצוות הלוואה לעני ומצוות פריעת חוב - כיצד?

יום השישי כ"ח ניסן תשע"ח 13.4.18
מקורות: גמרא, ב"מ, עא, א וכתובות, סז, ב; פו, א רבינו, הל' מלווה ולווה והל' מתנות עניים

תאריך: 
13/04/18 כ"ז ניסן התשע"ח
x

Audio Playlist