האם מותר לכבות הגז ביום טוב תוך הצבת חיץ בין הלהבה לבין החיישן?

x

Audio Playlist