זמני עלות השחר והנץ החמה בהלכה והדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת

מקורות: גמרא, פסחים, צג, ב רמב''ם: ספר אהבה
שו"ת בענייני ימי החנוכה

תאריך: 
28/08/17 ה' אלול התשע"ז
x

Audio Playlist