דילוג לתוכן העיקרי

זמני עלות השחר והנץ החמה בהלכה והדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת

מקורות: גמרא, פסחים, צג, ב רמב''ם: ספר אהבה
שו"ת בענייני ימי החנוכה