איסור תחומין בימינו חלק ב

מקורות: גמרא, עירובין, נז, א. רבינו, הל' שבת.

תגיות: 
תאריך: 
18/11/16 ט"ז חשון התשע"ז
x

Audio Playlist