דילוג לתוכן העיקרי

חזרת הש"ץ והסדרת התפילה בימינו

מקורות: גמרא ראש השנה, לב, ב – לה, א
רבינו הל' תפילה