דילוג לתוכן העיקרי

דיני קידוש והבדלה בכלל ודיני יקנה"ז ליום טוב שחל במוצאי שבת בפרט

מקורות: פסחים דף קב עמוד ב-קה עמוד א
רמב"ם הלכות שבת פרק כט