דילוג לתוכן העיקרי

יש לו רק חמר מדינה, כיצד לשיטת הרמב"ם ינהג בסדר הקידוש והבדלה ביום טוב שחל במוצאי שבת?